Investment Casting Foundry |Sandgjutning

Gjutgods av rostfritt stål, gjutgods av gråjärn, gjutgods av segjärn

Förlorade skumgjutgods

Det förlorade skumgjutgodset är en underkategori av sandgjutning som använder hjälp av den torra sanden för att forma gjutformarna.Förlorade skumgjutgods avser de gjutdelar som produceras av förlorade skumgjutningsprocesser.Järnhaltiga och icke-järnhaltiga metaller, inklusive grått gjutjärn, segjärn, smidbart järn, kolstål, legerat stål och aluminiumlegeringar kunde gjutas genom förlorad skumgjutning.Lost Foam Casting, förkortat LFC, även kallat Full Mold Casting, är ett slags Evaporative Pattern Casting (EPC) med torrsandgjutningsprocess.EPC kan ibland vara en förkortning för Expendable Pattern Casting eftersom de förlorade skummönstren bara kunde användas en gång.Efter att skummönstren är färdigbearbetade genom specialbearbetning, beläggs de skummade plastmönstren med eldfast beläggning för att bilda ett starkt skal för att motstå den smälta metallen.Skummönstren med skal läggs i sandlådan och fyll den med torr sandsand runt dem.Under gjutning gör den smälta metallen med hög temperatur skummönstret pyrolyserat och "försvinner" och upptar mönstrens utgångshålighet, och slutligen erhålls de färdiga önskade gjutgodset.