Investment Casting Foundry |Sandgjutning

Gjutgods av rostfritt stål, gjutgods av gråjärn, gjutgods av segjärn

Förlorade skumgjutgods av aluminium

När gjuteriet fortsätter den förlorade skumgjutningen, binds inte sanden och ett skummönster används för att forma formen på de önskade metalldelarna.Skummönstret "investeras" i sanden vid fyllnings- och kompaktprocessstationen, vilket släpper in sanden i alla tomrum och stödjer skummönstrets yttre form.Sanden förs in i kolven som innehåller gjutklustret och komprimeras för att säkerställa att alla hålrum och sapes stöds.

  • • Formskummönstertillverkning.
  • • Åldringsmönster för att tillåta dimensionell krympning.
  • • Montera mönstret till ett träd
  • • Bygg kluster (flera mönster per kluster).
  • • Pälskluster.
  • • Skummönsterbeläggning.
  • • Kompakt kluster i kolv.
  • • Häll smält metall.
  • • Extrahera kluster från kolvar.