Investment Casting Foundry |Sandgjutning

Gjutgods av rostfritt stål, gjutgods av gråjärn, gjutgods av segjärn

Kolstålgjutgods

Kolstål har det kemiska grundämnet kol som det huvudsakliga legeringselementet och en liten mängd andra grundämnen som Si, Mn och ett litet innehåll av P och S. De kan delas in i gjutet lågkolstål, gjutet mediumkolstål och gjutet högkolhaltigt stål stål.Kolhalten i gjutet lågkolstål är mindre än 0,25 %, kolhalten i medelkolstål är mellan 0,25 % och 0,60 %, och kolhalten i gjutet stål med hög kolhalt är mellan 0,6 % och 3,0 %. Styrkan och hårdheten hos gjutet kolstål ökar med ökningen av kolhalten.Gjutet kolstål har olika fördelar som lägre produktionskostnad, högre hållfasthet, bättre seghet och högre plasticitet.Kastagjutgods av kolstålkan användas för att tillverka delar som bär tunga laster, såsom traktorreservdelar, järnvägsgodsvagnar, bilar, stålvalsverk, hydrauliska pressbaser i tunga maskiner.Den kan även användas för att tillverka delar som utsätts för stora krafter och stötar, såsom hjul, kopplingar, bolster och sidoramar på järnvägsfordon.