Investment Casting Foundry |Sandgjutning

Gjutgods av rostfritt stål, gjutgods av gråjärn, gjutgods av segjärn

Sandgjutningar

Sandgjutningär en traditionell men också modern gjutprocess.Den använder grön sand (fuktig sand) eller torr sand för att bilda formningssystemen.Den gröna sandgjutningen är den äldsta gjutprocessen som använts i historien.Vid tillverkning av formen bör mönstren gjorda av trä eller metall produceras för att bilda den ihåliga kaviteten.Den smälta metallen hälls sedan in i kaviteten för att bilda gjutgods efter kylning och stelning.Sandgjutning är billigare än andra gjutprocesser både för formutveckling och enhetsgjutning.Sandgjutningen, betyder alltid den gröna sandgjutningen (om ingen särskild beskrivning).Men nuförtiden använder de andra gjutprocesserna också sanden för att göra formen.De har sina egna namn, som t.exskalformsgjutning, furanhartsbelagd sandgjutning (ingen bakningstyp),förlorat skumgjutningoch vakuumgjutning.