Investment Casting Foundry |Sandgjutning

Gjutgods av rostfritt stål, gjutgods av gråjärn, gjutgods av segjärn

Vakuumgjuteri

Vakuumgjutning, även kalladV processgjutningeller V-gjutprocess, skiljer sig från typiska investeringsgjutgods på grund av den teknik som används för att skapa formarna och mönstren.Vakuumgjutningsprocessen börjar med att en tvådelad form placeras i en vakuumkammare.Följt av den smälta metallen som dras in i formen med vakuum.Slutligen stelnas gjutgodset och formen tas bort för att få det slutgiltigatomma gjutgods.

Om du har ett projekt som kräver högkvalitativa vakuumgjutgods kan vi tillhandahålla dem åt dig.Här på RMC använder vi både gravitationsgjutning och vakuumgjutningsmetoder för att producerametallkomponentermed viktintervall från några kilogram upp till hundratals kilogram.Vår mer än 20 års erfarenhet av båda dessa metoder garanterar att vi kan leverera överlägsna eller nästan nätformade delar som kräver lite eller inget slutarbete.

vakuumgjutningsverktyg-1

Tillverkning av sandkärnor

Maskin för tillverkning av sandkärnor för V-gjuteri

Tillverkning av sandkärnor

Tillverkning av sandkärnor

sandkärnor för v-gjutning

Tillverkning av sandkärnor