Investment Casting Foundry |Sandgjutning

Gjutgods av rostfritt stål, gjutgods av gråjärn, gjutgods av segjärn

Duktilt järn Sandgjutgods

Duktilt järn avser gjutjärn där grafiten är sfärisk efter att det smälta järnet har behandlats med ett sfäroidiseringsmedel.Det är därför det sega gjutjärnet också kallas sfäroidal grafitgjutjärn eller nodulärt gjutjärn.Inuti det sega gjutjärnet med elektronmikroskop är formen på sfäroidal grafit ungefär sfärisk, och dess inre är radiell form, och den har uppenbar polarisationseffekt.Sfäroidiseringshastigheten hänvisar till procentandelen av det totala antalet sfärisk grafit i ett visst intervall till det totala antalet grafit.Sfäroidiseringshastigheten är ett index för att mäta sfäroidiseringsgraden för nodulärt gjutjärn, och det är en viktig standard i segjärnsgjutgods.