Investment Casting Foundry |Sandgjutning

Gjutgods av rostfritt stål, gjutgods av gråjärn, gjutgods av segjärn

Integritetspolicy

RMC har åtagit sig att skydda din integritet

Qingdao Rinborn Machinery Co., Ltd, RMC, är ett privatägt företag i Shandong, Kina.RMC fungerar som engjuterioch bearbetningsfabrik, samtoutsourcade kapacitetför smide, värmebehandling och ytbehandling, leveransspecialanpassade metalldelarför järnvägsgodsvagnar, kommersiella lastbilar, traktorer, hydraulsystem, logistikutrustning, fordon och andra OEM-industriområden.På RMC har vi åtagit oss att skydda dina tekniska data.När du använder denna webbplats antas det att du har accepterat våra användarvillkor och samtycker till att din information används i enlighet med denna integritetspolicy.

ATT SKYDDA DIN SEKRETESS ÄR EN PRIORITET PÅ RMC

Oavsett hur du tillhandahåller det tekniska till oss via e-post, telefon, dina meddelanden kvarvår websidaeller andra metoder du använder, begränsar vi insamlingen av dina tekniska data (inklusive men inte begränsat till informationen i skriftliga eller muntliga ord, 2D-ritningar i PDF, JPEG, CAD, DWG...eller något annat format och 3D-modeller i igs, stp, stl...eller något annat format) till endast det som ger dig en tillfredsställande upplevelse när du inleder en affärstransaktion med oss.Användning av denna webbplats ger oss rätten att samla in den datanivån.Denna policy beskriver hur informationen som samlas in om dig kan användas för att förbättra din upplevelse.

INFORMATION INSAMlad

Beroende på vilken transaktion du deltar i kan vi samla in en del eller all information du tillhandahåller.Informationen som samlas in kan inkludera ditt namn, adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och information relaterad till användningen av vår webbplats.Vid behov kan annan information samlas in men endast enligt vad som anges på webbplatsen.

RMC driver intressebaserade marknadsföringskampanjer men samlar inte in personligt identifierbar information när de gör det.Personligt identifierbar information inkluderar men är inte begränsad till: e-postadresser, telefonnummer och kreditkortsinformation.Vidare är ingen personligt identifierbar information kopplad till remarketing, listor, cookies eller andra anonyma identifierare.RMC kommer inte att dela sina remarketinglistor med någon annan annonsör.

ANVÄNDNING AV INFORMATION

Vi använder all information som samlas in i första hand för att behandla transaktionen som du ingår med oss ​​på webbplatsen.Data lagras i enlighet med Freedom of Information and Protection of Privacy Act (USA).På RMC förvaras all information säkert och försiktighetsåtgärder vidtas för att förhindra obehörig åtkomst till denna information.För att skydda din information är en prioritet hos RMC.

SMÅKAKOR

Webbläsare har möjlighet att lagra information som gör att webbplatser kan optimera leveransen av information till användarna.Det huvudsakliga syftet med cookies är att förbättra en användares upplevelse och vår webbplats använder detta verktyg.Möjligheten att avböja användningen av cookies är tillgänglig även om det kan förhindra att vår webbplats fungerar fullt ut.

OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATION

Vi lämnar inte ut din personliga information och tekniska data till någon tredje part om det inte är nödvändigt för att analysera dina krav på de produkter du behöver.Vi kommer endast att dela information som är nödvändig för att analysera kraven, endast för tekniska ändamål.Till exempel kan vi ge din adress till fraktföretaget som hanterar leveransen av din beställning.Om vi ​​vid någon tidpunkt i framtiden lämnar ut någon av dina uppgifter till en tredje part, skulle det endast ske med din vetskap och ditt samtycke.

Vi kan också komma att använda din information för att kontakta dig med information relaterad till utvecklingen av vår verksamhet.Om du vill ta bort dig själv från e-postlistan får du möjligheten i mejlet.

Vi kan från tid till annan tillhandahålla statistisk information relaterad till användningen av vår webbplats till tredje part, men vi kommer inte att dela någon information som kan användas för att identifiera en individ.Till exempel kan vi förse en tredje part med antalet besökare som vår webbplats har fått eller antalet individer som har genomfört en undersökning som finns på vår webbplats.

ÄNDRINGAR AV SEKRETESSPOLICYEN

Den senaste och uppdaterade versionen av vår integritetspolicy kommer alltid att finnas här och vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att göra dig medveten om eventuella ändringar som görs.Den version av integritetspolicyn som finns på denna sida kommer alltid att ersätta alla tidigare versioner.För att säkerställa att du är bekant med den senaste versionen av integritetspolicyn rekommenderar vi att du tittar på denna sida varje gång du besöker denna webbplats.

 

Qingdao Rinborn Machinery Co., Ltd

12 juni 2019

Version: RMC-Privacy.V.0.2