Investment Casting Foundry |Sandgjutning

Gjutgods av rostfritt stål, gjutgods av gråjärn, gjutgods av segjärn

CNC-bearbetade delar i kolstål

Kolstål är en grupp stål med kol som huvudlegeringselement och en liten mängd andra kemiska element.Beroende på innehållet av kol kan det gjutna kolstålet delas upp i gjutstål med låg kolhalt, gjutstål med medium kol och gjutstål med hög kolhalt.Kolhalten i gjutstål med låg kolhalt är mindre än 0,25 %, medan kolhalten i medelgjutet kolstål är mellan 0,25 % och 0,60 %, och kolhalten i gjutstål med hög kolhalt är mellan 0,60 % och 3,0 %.Styrkan och hårdheten hos gjutet kolstål ökar med ökningen av kolhalten.Gjutet kolstål har följande fördelar: lägre produktionskostnad, högre hållfasthet, bättre seghet och högre plasticitet.Gjutet kolstål kan användas för att tillverka delar som bär tunga belastningar, såsom stålvalsverk och hydrauliska pressbaser i tunga maskiner.Den kan även användas för att tillverka delar som utsätts för stora krafter och stötar, såsom hjul, kopplingar, bolster och sidoramar på järnvägsfordon.