Investment Casting Foundry |Sandgjutning

Gjutgods av rostfritt stål, gjutgods av gråjärn, gjutgods av segjärn

Gråjärn skalgjutgods

Det smälta gråjärnet har god flytbarhet, och dess volymkrympning och linjära krympning är liten, och hackkänsligheten är liten.Därför är den goda gjutförmågan hos grått gjutjärn välkommen genom skalgjutningsprocessen.Dessutom har de grå järnskalsgjutgodset good stötdämpning, som är cirka 10 gånger större än den för gjutna stålgjutgods.