Investment Casting Foundry |Sandgjutning

Gjutgods av rostfritt stål, gjutgods av gråjärn, gjutgods av segjärn

Sandgjutgods av kolstål

Gjutet kolstål är den typ av gjutstål med kol som huvudlegeringselement och en liten mängd andra element.Gjutet kolstål kan delas upp i gjutet lågkolstål, gjutet medelkolstål och gjutet högkolstål.Kolhalten i gjutet lågkolstål är mindre än 0,25%, kolhalten i gjutet kolstål är mellan 0,25% och 0,60% och kolhalten i gjutet högkolhaltigt stål är mellan 0,6% och 3,0%.Prestandaegenskaper hos stålgjutgods:

  • • Dålig fluiditet och volymkrympning och linjär krympning är relativt stora
  • • Omfattande mekaniska egenskaper är relativt höga.Tryckhållfasthet och draghållfasthet är lika
  • • Dålig stötdämpning och hög hackkänslighet
  • • Stålgjutgods med låg kolhalt har relativt god svetsbarhet.