Investment Casting Foundry |Sandgjutning

Gjutgods av rostfritt stål, gjutgods av gråjärn, gjutgods av segjärn

Gjutgods av legerat stål

Legerat stål är en grupp av legeringar som huvudsakligen består av järn, kol och andra legerade grundämnen såsom Si, Mg, Cr, Mo, Ni, Mn, Cu etc. Gjutet legerat stål kan delas in i gjutet låglegerat stål (totalt legerade element). är mindre än eller lika med 5 %), gjutet legerat stål (det totala antalet legeringselement är 5 % till 10 %) och gjutet höglegerat stål (det totala antalet legeringselement är större än eller lika med 10 %).Baserat på olika applikationer och struktur kan legerat stål gjutas genom många typer av gjutprocesser inklusive investeringsgjutning, sandgjutning, skalgjutning, förlorad skumgjutning och vakuumgjutning.Degjutgods av legerat stålhar vanligtvis några unika mekaniska egenskaper som värmebeständighet, slitstyrka, rostfritt och korrosionsbeständighet.