Investment Casting Foundry |Sandgjutning

Gjutgods av rostfritt stål, gjutgods av gråjärn, gjutgods av segjärn

Duktilt järn förlorat skumgjutgods

Segjärn är inte ett enda material utan ingår i en grupp material som kan framställas för att ha ett brett spektrum av egenskaper genom kontroll av mikrostrukturen.Det gemensamma kännetecknet för denna grupp av material är formen på grafiten.I segjärn är grafiten i form av knölar snarare än flingor som det är i gråjärn.Den skarpa formen på grafitflingorna skapar spänningskoncentrationspunkter i metallmatrisen och den rundade formen på knölarna är mindre, vilket förhindrar skapandet av sprickor och ger den förbättrade duktiliteten som ger legeringen dess namn.Bildandet av knölar uppnås genom tillsats av nodulerande element, oftast magnesium (observera att magnesium kokar vid 1100°C och järn smälter vid 1500°C) och, mer sällan nu, cerium (vanligtvis i form av Mischmetal).Tellur har också använts.Yttrium, ofta en komponent i Misch-metall, har också studerats som en möjlig noduliserare.