Investment Casting Foundry |Sandgjutning

Gjutgods av rostfritt stål, gjutgods av gråjärn, gjutgods av segjärn

Sandgjutgods av aluminium

Aluminium och dess legeringar gjutgods genom sandgjutning har vanligtvis mindre vikt men komplex strukturell och bättre yta.Vilken aluminiumlegering vi gjuter genom sandgjutning:

  • • Gjuten aluminiumlegering av Kina Standard: ZL101, ZL102, ZL104
  • • Gjuten aluminiumlegering från USA Stardard: ASTM A356, ASTM A413, ASTM A360
  • • Gjuten aluminiumlegering av andra Starndards: AC3A, AC4A, AC4C, G-AlSi7Mg, G-Al12
Aluminiumlegeringsgjutgods Egenskaper:
  • • Gjutprestandan liknar den för stålgjutgods, men de relativa mekaniska egenskaperna minskar mer signifikant när väggtjockleken ökar
  • • Väggtjockleken på gjutgods bör inte vara för stor, och andra strukturella egenskaper liknar de hos stålgjutgods
  • • Lätt vikt men komplex strukturell
  • • Gjutkostnaderna per kg aluminiumgjutgods är högre än för gjutgods av järn och stål.
  • • Om den tillverkas genom pressgjutningsprocess, skulle form- och mönsterkostnaden vara mycket högre än andra gjutprocesser.Därför skulle pressgjutna aluminiumgjutgods vara mer lämpliga för gjutgods av stor krävande kvantitet.